Compost

De compost is ideaal om het organisch materiaal in de bodem te verhogen of op peil te houden. Het organisch materiaal zorgt, samen met de verhoogde microbiële activiteit, voor een hoger rendement en maakt de bodem beter bestand tegen stress-situaties.

De compost bevat zowel NPK hoofdnutriënten als secundaire voedingselementen.

Vraag onze analyses.

Het eindproduct voldoet aan de Franse produktnorm NFU 44051.

De Europese verordening 1069/2009 samen met de uitvoeringsverordening 142/2011 regelt het gebruik van de dierlijke bijproducten.

F&D AGRI – COMPOVIT

F&D Agri - Website NL / FR
Compovit - Website NL / FR