Productie van organische meststoffen

Over Compovit

In 2016 hebben Chantal Florizoone en Hendrik Deprez de compostering Compovit overgenomen.

Deze overname staat in functie van de continuïteit en de duurzaamheid van de bestaande activiteit van mestexport.

Compovit beschikt over een composteringsinstallatie erkend conform de Europese Verordening EG Nr. 1069/2009.

Compovit verwerkt dierlijke mest, dikke fractie varkensmest en pluimveemest, tot compost. Deze compost wordt hoofdzakelijk naar Frankrijk geëxporteerd.

De dikke fractie varkensmest en pluimveemest worden gemengd en daarna gecomposteerd om zo te voldoen aan de Europese hygiënisatievoorwaarde van 1 uur 70°C. Het eindproduct is gezuiverd van ziektekiemen en voldoet aan de franse NFU-productnorm 44051.

Compovit is gelegen te Veurne, op 5 km van de autostrade E40 en op 15 km van de Franse grens.

F&D AGRI – COMPOVIT

F&D Agri - Website NL / FR
Compovit - Website NL / FR